Radovi o kvaliteti
 


Model informacijskog sustava za upravljanje poslovnim procesom, Miroslav Drljača, Kvalitet, Broj 5-6, Poslovna politika, Beograd, 2006, str. 47-51.

Aspekti kvalitete na zračnim lukama,  Miroslav Drljača, Zbornik radova XIII, International Scientific Simposium, Transport
Systems 2006,, Suvremeni promet, Vo. 26, No. 1-2, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Zagreb, Opatija, 2006, str. 145-151.


Konzistentnost kvalitete i poslovne uspješnosti u Hrvatskoj,  Miroslav Drljača, Izvor: Zbornik radova 7. Simpozija o kvaliteti
Hrvatskog društva menadžera kvalitete Kvaliteta naši izbor za budućnost, Oskar, Zagreb, Šibenik, 2005, str. 33-41. i
Kvalitet, Br. 1-2, Poslovna politika, Beograd, 2006, str. 66-70.


Kultura kvalitete i organizacije,  Miroslav Drljača, Zbornik radova 6. Hrvatske konferencije o kvaliteti Kvaliteta i organizacijska kultura,
Hrvatsko društvo za kvalitetu, Zagreb, Opatija, 2005.


Methodology of Business Process Development in a Hotel,  Miroslav Drljača, 18th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2006, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Hrvatska, Opatija, 2006, str. 752-763.

Prodaja kao funkcija,  Miroslav Drljača, PROPRO, Broj 22, Suvremena poslovna znanja, Zagreb, 2005, str. 12-15.

Prodaja kao proces,  Miroslav Drljača, PROPRO, Broj 22, Suvremena poslovna znanja, Zagreb, 2005, str. 16-19.

Troškovi kvalitete i financijski izvještaji, Miroslav Drljača, Zbornik radova 2. Savjetovanja Upravljanje financijskim, fizickim i ljudskim resursima, Hrvatski inzenjerski savez, Zagreb, Opatija, 2005, str. 17-28 (pdf)

Resursi kao strukturni element sustava upravljanja, Miroslav Drljača, Elektrika, broj 1, 2005 (pdf)

Uređen sustav upravljanja - obrana od nepricipijelnosti - konflikti pratitelji upravljanja, Marko Bešker (pdf)

Metode upravljanja troškovima, Miroslav Drljača, Elektrika, broj 4, 2004 (pdf)

Uvođenje Total Quality Managementa u jedinicama lokalne samouprave i organizacijske promjene, Marko Paliaga  (pdf)

Informacijski zahtjevi menadžmenta procesa u sustavu TQM-a, Miroslav Drljača, Elektrika, broj 1, 2004  (pdf)

Informacijska osnovica za kontinuirano poboljšanje kvalitete poslovnog procesa, Miroslav Drljača, Elektrika, broj 26, 2003.  (pdf)
 

Zahtjev za upravljanje procesima povod nesporazumu, Miroslav Drljača, Elektrika, broj 24, 2003. (zip-doc)

Principi izgradnje poslovnih procesa, Miroslav Drljača, Elektrika, broj 23, 2003. (zip-doc)

Hrvatska korporacijska uspješnost i sustav kvalitete, Miroslav Drljača, Ekonomski pregled, broj 3-4, 2003. (zip-doc)

Prakseološki problemi izgradnje procesa, Miroslav Drljača, Elektrika, broj 17, 2002. (zip-doc)

Konzistentnost misije, vizije, strategije, politike i ciljeva kvalitete, Miroslav Drljača, SP 15-16/2001., str. 107-116 (zip-doc)

Uloga menadžmenta u uspostavi sustava kvalitete prema normi ISO 9000, Miroslav Drljača, SP 10/2001., str 102-110 (zip-doc)

"Osposobljavanje osoblja trgovačkog društva", Stjepan Badnjak, EGE, 2/2000, str. 115-119

Konverzija ISO 9001 certifikata za sustav kvalitete, Ivica Oslić, Komunikacije, 6/7, srpanj 2000.

Za racionalizaciju auditiranja,  Ivica Oslić, Komunikacije, 3, ožujak 2000.

Planovi kvalitete za 2000. godinu, Ivica Oslić, Komunikacije, 1, siječanj 2000.

Revizija kompanijskog sustava upravljanja poslovanjem, Ivica Oslić, Komunikacije, 12, prosinac 1999.

Kvaliteta - potreba i izazov, Ivica Oslić, Komunikacije, 11, studeni 1999.

Proaktivni menadžement i kvaliteta, Željko Paunović, Komunikacije, 8/9, rujan 1999.

Prva samoprocjena prema Ericssonovom modelu, Ivica Oslić, Komunikacije, 8/9, rujan 1999.

Svijest o kvaliteti, Željko Paunović, Komunikacije, 6/7, srpanj 1999.

TL 9000 - sustav kvalitete za telekomunikacije, Ivica Oslić, Komunikacije, 5, svibanj 1999.

Nova kompanijska politika kvalitete, Ivica Oslić, Komunikacije, 4, travanj 1999.

Ericssonov pristup samoprocjenjivanju, Ivica Oslić, Komunikacije, 1, siječanj 1999.

Upravljanje cjelovitom kvalitetom (TQM) u 1999. godini, Ivica Oslić, Komunikacije, 12, prosinac 1998.

Nekoliko zanimljivih radova i članaka Katarine Gaži Pavelić na njenim web stranicama

"Sustav upravljanja kvalitetom", Ivica Oslić, Održavanje i eksploatacija, broj 11, godište 3, studeni 1999.

"Promjene u pristupu upravljanju kvalitetom", Sanja Fressl, Pliva magazin, 47/48, travanj 1999, stranica 36-37

"CE označavanje i ISO 9000", Željko Bacinger, EGE, 1/99, stranica 74-74

"Osiguranje i nadzor kvalitete", Hrvoje Štingl, EGE, 1/99, stranica 62

"Nadzor nad osiguranjem kvalitete", Krešimir Meštrović i Ante Miliša, EGE 1/99, stranica 64

"Kvaliteta je viza za svjetsko tržište, razgovor s Želimirom Đuraševićem, Slobodna Dalmacija 1998-12-02, stranica 22

"Sa svrhom i razlogom", Večernji list, 1998-11-16, stranica 47, najava TV programa

"Kvaliteta i konkurencija", Ante Gavranović, Privredni vjesnik, broj 3071 od 1998-11-09, specijalni prilog "Kvaliteta - ključ uspjeha", stranica 2

"ISO, ISO 9000, ISO 14000", S. Hero, Privredni vjesnik, broj 3071 od 1998-11-09, specijalni prilog "Kvaliteta - ključ uspjeha", stranica 2

"Kako organizirati razvoj softvera u skladu s ISO 9001 sustavom kakvoće, Žarko Baštovanović, Infotrend 71/6/1998.

"Priča o dobivanju certifikata", (Arbor Informatika), Žarko Baštovanović, Infotrend 64/11/1997, str.72-76

"Kvaliteta kao poslovna strategija", (iskustva Automehanike d.d.), CROMAN, broj 33, 1997, str. 30-33

"Osiguravanje kvalitete - temelj stabilnog poslovanja", Miroslav Matasović, Privredni vjesnik, broj 3019, 1997-11-10, specijalni prilog "Kvaliteta", str. 2

"Teškoće pri mjerenju troškova loše kakvoće", pripremila S. Hero, Privredni vjesnik, broj 3019, 1997-11-10, specijalni prilog "Kvaliteta", str. 8

"Akreditacija ili certifikacija", Goran Kliškić, Privredni vjesnik, broj 3019, 1997-11-10, specijalni prilog "Kvaliteta", str. 10

"Kako izbjeći neistinite trvdnje", pripremila S. Hero, Privredni vjesnik, broj 3019, 1997-11-10, specijalni prilog "Kvaliteta", str. 10

"Zaštita na radu u sustavu kvalitete prema ISO 9000", Marko Bešker, Sigurnost, 39 (3) 1997., str. 229-234

"Norme ISO 9000 i politika postupanja i zbrinjavanja otpadom", J. Čiček, M. Bešker, S. Kugler, Sigurnost, 39 (3) 1997., str. 235-243

"Dokumentacija o kakvoći proizvoda", Mladen Bošnjaković, EGE, 3/97, str. 40-42

"Končarevom Institutu za elektrotehniku ISO 9001", Glas Slavonije, 1997-10-08

"Na tragu japanskog čuda" ,mr. Marinko Kovačević, Hrvatsko gospodarsvo, broj 93, ožujak 1997., str. 43-44

"ISO 9000 - pogled na preradbu 2000", R. Biagiani, DZMN Glasilo 5-6/1997., str. 172-175

"Kome treba TQM" , Nenad Stojiljković, Infotrend 60,61/7,8/1997., str. 34-37

"Što je ISO 9000? (II. dio)", Josip Martinčević Mikić, Hrvatski vojnik, broj 9., ožujak 1996., str. 31

"Što je ISO 9000?", Josip Martinčević Mikić, Hrvatski vojnik, broj 8., veljača 1996., str. 31

"Skrivene mane standarda ISO 9000" ,mr. Saša Petar, Večernji list, 1994-02-02

"Upravljanje kvalitetom", Zdravko Krakar, Infotrend 12/7/1993., str. 34-35

"Osiguranje kvalitete proizvoda i usluga po normama ISO 9000 - Novi zahtjevi", Ivo Bakija, Infotrend 12/7/1993., str. 36-39Povratak na početnu stranicu