Povratak na sadržaj

KVALITETA NA INTERNETU
KVALITETA ŽIVOTA

Pripremila: Andrea Božić, Saponia

Tvrtke koje su savladale ISO 9001:2000, ISO 1400X:2004, TQM traže nove izazove, nova područja za poboljšanje poslovanja i okruženja u kojem djeluju. A najčešće se okreću kvaliteti života, pogotovo uslužne tvrtke. No, što je kvaliteta života? Postavite to pitanje sebi i drugima i dobiti ćete različite odgovore. Isto tako postavlja se pitanje i kako mjeriti kvalitetu života. Literatura je puna modela, standarda, indikatora, indeksa i kriterija vezano uz kvalitetu života. Jedan od modela razvijenih u zadnje vrijeme, a koji dosta dobro pokriva to područje je naveden dolje. Korištenjem takvog modela osiguravamo da će kvaliteta života pojedinca biti obrađena cjelovito, a ne fragmentirano kao što je do sada bio slučaj. Usklađenost s ovim holističkim pristupom je kritična za pružanje kvalitetnih usluga Jasno je da kvalitetna usluga mora biti usmjerena na pojedinca, njegov okoliš i potrebe kako bi ta osoba doživjela tu uslugu u potpunosti.

Domene kvalitete života su:

Život u kući i zajednici: Ova domena odnosi se na mogućnosti pojedinca da uživa u aktivnostima koje pružaju dom i zajednica. U toj domeni uključeni su međuljudski odnosi.

Zaposlenje: Domena se odnosi na mogućnost osobe za zaposlenjem i ispunjavanjem potrebe za napredovanjem. U nju je uključeno i cjeloživotno učenje za ostvarivanje napredovanja.

Zdravlje i forma: Odnosi se na dostupnost odgovarajućih zdravstvenih usluga, kao i rekreacijske mogućnosti koje rezultiraju poboljšanjem općeg zdravstvenog stanja. Uključene su i one stvari koje omogućavaju donošenje informiranih odluka o stilu i načinu života.

Jasno je da se pojedine domene poklapaju. Npr., odlazak na posao spada u domenu zaposlenja, ali isto tako može biti u segmentu Kuće i zajednice. Također, odlazak na step aerobic u lokalni fitness klub spada u domenu zdravlja i forme, ali i života u kući i zajednici. Zadovoljstvo koje osoba osjeća u svakoj od ovih domena postaje dojam kvalitete života te osobe. To naglašava osnovno vjerovanje da kvalitetu života određuje svaka osoba za sebe.

Tvrtke sve više u svoje korporativne politike stavljaju poboljšanje kvalitete života u okruženju u kojem djeluju, a i lokalna zajednica također te teme uključuje u svoje planove. Pojedini gradovi čak dodjeljuju i nagrade tvrtkama koje su najviše doprinijele poboljšanju života u svome okruženju. Te stranice sam preskočila, jer gotovo svaka tvrtka u svojoj politici navodi poboljšanje kvalitete života, pitanje je koliko na tome i rade.

Kvalitetom života dosta se bave na webu, a i sami ste svjesni koliko svi danas pričaju o kvaliteti života i kako ju poboljšati. Slijedi mali pregled izvora na internetu, od istraživanja, preko članaka do udruženja za poboljšanje kvalitete života. U svakom slučaju, za svakoga ponešto.

Krenuti ćemo iz vlastitih redova, te je prvi izvor članaci o kvaliteti života Dubravka Mraza  i Seke Kugler prezentirani na 3. Konferenciji o kvaliteti: http://kvaliteta.inet.hr/e-quality/prethodni/2/mraz.htm i http://kvaliteta.inet.hr/e-quality/prethodni/2/kugler.htm .

Izvještaj UN o ljudskom razvoju i napretku (http://hdr.undp.org/reports/global/2004/pdf/hdr04_HDI.pdf) – Svake godine UN izdaje izviješće o napretku u svijetu. Dio izviješća odnosi se na kvalitetu života. Znate li da je Hrvatska na 48. Mjestu, a da je Norveška već četiri godine za redom prva? Izvještaj donosi osim statistika i opisne podatke.

Od TQM do upravljanja cjelovitom kvalitetom života (http://www.qmconf.com/Docs/Kheirabadi_2000.pdf) – rad dr.sc. Masouda Kheirabadia s Portland State University. Autor smatra da danas nema niti razvoja niti rasta tvrtke ako se ne vidi povezanost socijalnih, ekonomskih i pitanja zaštite okoliša. TQM danas više nije cjelovit ako ne uzima u obzir te elemente. Kako, pročitajte u članku.

“Reinventing quality conference” bavi se primjenom principa upravljanja kvalitetom u poboljšavanju kvalitete života ososba s invaliditetom. Članke s te konferencije možete naći na http://www.qualitymall.org/qualconf03.asp.

Kako izračunati indeks fizičke kvalitete života pronaći ćete na stranici Komisije za prekomorski razvoj (http://www.du.edu/~bhughes/WebHelpIFs/flowchts/physical_quality_of_life_pqli_.htm). Oni su razvili i objavili mjeru kvalitete života koja uključuje postotak pismenih, mortalitet novorođenih, te očekivanu duljinu života, koristeći skalu od najmanjih do najviših vriojednosti u svijetu. Svako područje jednako doprinosi konačnoj ocjeni.

Procjena kvalitete života je vodič namijenjen studentima medicine kako bi procijenili kvalitetu života pacijenta. Upute su na web stranici http://www.qlmed.org/.

Međunarodno udruženje za istraživanje kvalitete života je znanstveno tijelo uključeno u procjenu kvalitete života (http://www.isoqol.org/). Udruženje se bavi kvalitetom života sa zdravstvenog stajališta. Preispituju postojeće pokazatelje kako bi došli do što kvalitetnijih podataka i pokazatelja za kvalitetu života.

Dobar popis izvora informacija s područja kvalitete života naći ćete na http://www.isima.fr/ecosim/qol.html.

Udruženje programera igrica je izdalo “bijelu knjigu” “Kvaliteta života u industriji zabave: izazovi i najbolja praksa” (http://www.igda.org/qol/whitepaper.php). Knjiga se bavi problemima i posljedicama s kojima se suočavaju programeri u industriji zabave, kao i prijedlozima za rješavanje tih problema i postizanje bolje ravnoteže između posla i privatnog života. Temelji knjige su u istraživanju o kvaliteti života koje je udruženje provelo početkom godine. Istraživanje je ispitivalo stavove ispitanika prema poslu, internim pritiscima (plaća, radno vrijeme, nestabilnost posla), vanjski pritiscima (obitelj i odnosi), neodgovarajuće osoblje i problemi organizacije rada. U knjizi se predlažu taktike za kompenziranje problema i postizanje bolje ravnoteže u životu. Ako puno radite, nedostaje vam suradnika i nije najbolja komunikacija s nadređenima, ovi savjeti su i za vas.

Komisija europske unije “zadužena” za razvoj pokrenula je programe namijenjene raznim segmentima života, a jedan od programa je i onaj usmjeren na poboljšanje kvalitete života. Što EU poduzima na tom području pogledajte na http://europa.eu.int/comm/research/quality-of-life.html.

A sada malo u domaće vode. Državne strategije nema, uglavnom se kvalitetom života bave udruge i to varira od zdrave prehrane do udruživanja građana radi rješavanja konkretnih problema s kojima se susreću u zajednici.  Gotovo svaka udruga građana (koja nije strukovna) u svom programu negdje ima poboljšanje kvalitete života i ako se sjetimo početka gdje se kaže da definicija kvalitete života ovisi o osobi, tada imaju pravo. Treba samo naći udrugu čiji se stavovi poklapaju s vašima.

Zanimljiva inicijativa je mreža zdravih gradova - http://www.zdravi-gradovi.com.hr/hrv/tko_smo_mi.asp - Zemlje članice Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije prihvaćaju 1984. godine regionalnu strategiju "Zdravlje za sve", uobličenu kroz 38 ciljeva. Regionalni ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije pokrenuo je 1986. projekt "Zdravi grad" s ciljem da osnaži interes za pozitivni koncept zdravlja u gradovima diljem Europe te potakne i omogući direktnu suradnju među njima bez barijera političkih granica. Predmet interesa prvenstveno su gradovi, ali i druga naselja u kojima ljudi žive i rade. Projekt "Zdravi grad" temelji se na strategiji "Zdravlje za sve", čija načela prevodi u praksu lokalnim djelovanjem na razini grada.  Područja kojima se bave kreću se od nezaposlenosti, preko brige o djeci i mladima, ekologije, urbanizma, kvalitete života starijih osoba i osoba s invaliditetom do medija.

 Centar za edukaciju, savjetovanje, osobni rast i promicanje kvalitete življenjaOsmijeh” - http://free-zg.htnet.hr/centar_osmijeh/  - Cilj i inspiracija za rad sročena je u slijedećoj misli: "kvalitetno živjeti znači razviti svoje sposobnosti, nadmašiti sebe, probuditi se, učiniti sretnim i ispunjenim sebe i druge, te skrbiti o okolišu i očuvanju planete zemlje".  Razvojem vlastitih sposobnosti do bolje kvalitete života je njihova svrha.

Društvo za unapređenje kvalitete življenja osnovalo je na samom početku svog djelovanja centar Makronova - http://www.makronova.com. Cilj i misija Makronova centra je njegovanje cjelovitog pristupa življenju koji povezuje različita područja našeg postojanja a sažima se u jedinstvenu kulturu življenja. Vode se konceptom osobne ekologije, koji podrazumijeva činjenicu da je zdrav pojedinac preduvjet zdravog okoliša (i obrnuto) i pretpostavlja da je i sam čovjek ugrožena vrsta. Zato je potrebno izgraditi novi životni stil na kvalitetnom nasljeđu, novim spoznajama te duhovno i ekološki osmišljenim modelima življenja.

Većina hrvatskih gradova ima odgovarajuće cenre Makronovi koji djeluju u tom uskom segmentu poboljšanja kvalitete života. Postoje i časopisi koji se reklamiraju kao “časopis za kvalitetu življenja) – medicinski, manje medicinski i čisto marketinškijedan od njih je i http://www.teklic.hr/index.php – časopis za marketing i kvalitetu življenja.

Građanske udruge osnovane s ciljem rješavanja konkretnih problema u zajednici su npr. dubrovačka Udruga za unapređenje kvalitete življenja koja se bori za to da i stanovnici stroge jezgre Dubrovnika moraju negdje parkirati svoje automobile, a ne samo turisti. Djeluje banalno, ali ako morate nositi špeceraj nekoliko stotina metara jer ne možete parkirati blizu stana ili s bolesnim djetetom isto tako klipsati do auta po ružnom vremenu, tada vam to definitivno utječe na kvalitetu života.

Splitska udruga DobriEko iz kvarta Dobri bori se protiv postavljanja 110kV stanice pored svojih kuća – više o tome što i zašto na stranici http://www.dobrieko.com/onama.asp.

Ovo je čisto mali pregled onoga što možete naći kod nas i u svijetu. Cilj je bio više potaknuti vas na razmišljanje što i kako i vi sami u svojim tvrtkama možete učiniti na poboljšanju kvalitete života svojih zaposlenika.