WEB ČASOPIS HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU
IZDAVAČ:
HRVATSKO DRUŠTVO ZA KVALITETU

UREĐUJE UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

ČASOPIS IZLAZI ČETIRI PUTA GODIŠNJE

ISSN 1334-1774

broj 14
svibanj 2004.


Riječ urednika:

Web je uistinu pogodan medija za izdavanje časopisa. Nema tiskanja, poštarine pri raspodjeli, nema definiranih formata i broja stranica, a možete izdati i pola časopisa danas, a pola za desetak dana. Upravo tu pogodnost koristimo u ovom broju koji bi sada mogao imati oznaku broja "13 i pol".
U prvoj polovici broja koji je pred vama, možete pročitati niz najava i korisnih informacija o predstojećoj Konferenciji, a u drugoj polovini, koja slijedi za desetak dana, možete vidjeti kako je na konferenciji bilo te pogledati sve sažetke i dio prezentiranih radova.

Kao član Stručnog odbora imam jednu zamjerku većini autora. Nisu se držali pisanih uputa kako formatirati rad koji prijavljuju za Konferenciju. I to ne bilo kakvu konferenciju, nego za Konferenciju o kvaliteti. Nikako mi nije jasno da, ako u uputi piše da margine trebaju biti 2.5 cm, a slova veličine 12, da dobar dio autora stavlja neke sasvim desete margine, a veličina i odabrani font niti ne liče na propisani.
Propisano je da se prvo navede ime i prezime autora, zatim naziv tvrtke iz koje autor dolazi, pa e-mail adresa te nakon toga naziv rada. Bilo je svih mogućih kombinacija, a najmanje traženih. "Sitnije" probleme, kao što je nepoštivanje rokova, neću ni spominjati.

Za desetak dana "Riječ urednika" će biti promjenjena i nadam se da će biti puna lijepih riječi o održanoj Konferenciji.

Vidimo se u Šibeniku!

Gordan Glavaš

Sadržaj:
            Hrvatsko društvo za kvalitetu
       
          Godišnja skupšina HDK

                  HDK zaposlio tajnicu

            5. hrvatska konferencija o kvaliteti
                  
Program Konferencije

                   Popis prijavljenih radova
               

            Internet kutak
                  
Konferencije o kvaliteti

            Smiješna strana kvalitete

           

PORUKA UREDNIŠTVU

HRVATSKE STRANICE O KVALITETI

PRETHODNI BROJEVI