Povratak na sadržaj

HRVATSKO DRUŠTVO ZA KVALITETU
GODIŠNJA SKUPŠTINA

Dana 29. ožujka 2006. godine u dvorani Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održana je Izborna skupština Hrvatskog društva za kvalitetu.
Skupštini su prisustvovala 39 člana od ukupno 441 evidentiranog člana Društva. Skup su pozdravili i skupštinu vodili članovi izabrani u Radno predsjedništvo u sastavu: Božidar Ljubić (predsjedavajući), Ana Devčić Jeras i Jadranka Belinić-Gak (članice). Za Verifikacijsku komisiju izabrani su: Vlasta Čizmić, (predsjednica) te Vlado Dokmanić i Kristina Jandrašek-Ivanček (članovi).

Skupština je održana prema najavljenom dnevnom redu:

1. Izbor radnog predsjedništva i Izborne komisije
2. Izvješće o radu HDK između dvije Skupštine
3. Izvješće o financijskom poslovanju Društva
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Izvješće o radu u EOQ u periodu između dvije Skupštine
6. Prijedlog dopune članka 19. Statuta HDK
7. Plan rada za naredni period
8. Izbori za članove UO i NO HDK
9. Razno
10. Rezultati glasovanja
11. Domjenak

Nakon izvješća o radu, financijskog poslovanja, izvješća Nadzornog odbora i izvješća o radu u EOQ, prihvaćen je i prijedlog dopune članka 19. Statuta HDK:

„Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici prisutno 10 % članova Društva.
Pisanu informaciju o broju članova Društva daje tajnik Društva.
Ako u zakazano vrijeme nije prisutan dovoljan broj članova Društva potreban za pravovaljano odlučivanje, Skupština se odlaže za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje 30 članova.
Skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim ako ovim Statutom nije propisana druga većina.
Prilikom provođenja izbora za članove tijela upravljanja Društva izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.
Svaki član Društva ima jedan glas.“

Prema prihvaćenoj dopuni Statuta provedeni su izbori za nove članove UO i NO HDK.
Nakon uspješno provedenog glasovanja, Verifikacijska komisija objavila je rezultate izbora za novi saziv Upravnog odbora HDK (razdoblje 2006.-2010 godina). Od prijavljena i predložena 13 kandidata biralo se 9 članova UO HDK a izabrani su kandidati s najvećim brojem glasova:
1. Božidar Ljubić
2. Ana Devčić-Jeras
3. Dragutin Belošević
4. Jadranka Belinić-Gak
5. Krešimir Buntak
6. Željko Paunović
7. Kristijan Dubravčić
8. Živko Kondić
9. Branka Sučić


Od predložena 3 kandidata za članove Nadzornog odbora HDK prihvaćena su i izabrana sva tri kandidata. Nadzorni odbor (razdoblje 2006.-2010g.) radit će u sastavu: Berislav Iharoš, Biserka Bajzek-Brezak, Marijan Jurić.

Predsjedavajući skupštini, Božidar Ljubić zahvalio je svim članovima na prisustvovanju i aktivnom učešću u radu Skupštine, a uz prigodnu poklon-knjigu zahvalio se svim dosadašnjim članovima UO i NO na uloženom trudu, dobroj volji i postignutim rezultatima. Novoizabranim članovima čestitao je na izboru i zaželio puno uspjeha u predstojećem radu. Prvi sastanak novog UO HDK zakazan je za srijedu 05. travnja, na kojem će članovi UO izabrati predsjednika, potpredsjednika i tajnika Društva.